Registrácia študenta na vzdelávací portál

Vzdelávací portál predmetu prvá pomoc pre študentov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského. Portál obsahuje materiály z prednášok, interaktívne prvky a kvízy.

Vyplnením a odoslaním tohto formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre účely vyhodnotenia výsledkov dištančného vzdelávania, pre Farmaceutickú fakultu UK / By filling in and submitting this form, you agree with the processing of personal data for the purpose of evaluating the results of distance learning, for the Pharmaceutical Faculty of the UK

%d blogerom sa páči toto: