Proces zabezpečenia spôsobilosti externých zamestnancov

Právnická osoba zodpovedá za zamestnancov v jej prevádzkach, bez ohľadu na to, či ide o vlastných kmeňových zamestnancov, alebo ide o agentúrnych zamestnancov, či zamestnancov dodávateľov alebo subdodávateľov.
 

Komplexný proces s evidenciou dôkazov

Firemná univerzita umožňuje najmä:
– zverejnenie vzdelávacích plánov
– registráciu externistov
– štúdium vzdelávacích materiálov
– online testovanie pochopenia materiálov
– evidenciu štúdia, testov a potvrdení o zoznámení sa s materiálmi
– elektronický podpis potvrdenia o oboznámení sa
– možnosť zaslať výpis školení a poučení zamestnanca kontrolnému orgánu

Jednoduchý proces evidencie poučení

Poučenie.sk umožňuje najmä:
– jednoduchú distribúciu poučení
– online a mobilnú evidenciu potvrdení o zoznámení sa s poučeniami
– elektronický podpis potvrdenia o poučení
– možnosť zaslať výpis školení a poučení zamestnanca kontrolnému orgánu

Vyskúšajte ukážku funkcionalít tu: https://guidance.poucenie.sk/