Firemný inkubátor

Nábor nových kolegov, ich hľadanie a príprava je jedným z kľúčových činností organizácie dneška.

VIRTA vo svojom produkte Firemná univerzita uvádza službu Firemný inkubátor. Je to služba outsorcingu prípravy a realizácie projektov firemných inkubátorov.

Typické použitia Firemného inkubátora

IT pozície – realizácia zadaní, na ktorých sa osvedčia schopnosti a skúsenosti kandidátov

Službové pozície – série zadaní, ktoré odhalia schopnosť kandidátov komunikovať s klientom a riešiť typické problémy

Špecialisti – odborné zadania a/alebo tímové úlohy v špecializácii otvorených pozícií

Manažérske pozície – manažérske simulácie a strategické zadania pre budúcich manažérov

Odborné – výkonnostné pozície – jednoduché overenia základných znalostí, kvalifikácie a bezpečnosti práce, doplnené o zaškolenie (BOZP, štandardy..) uchádzačov o výkonné pozície

Sezónni pracovníci – predpríprava s verifikáciou kľúčových kvalít vo forme online castingu

firemny inkubator flow

Kľúčové funkcionality

Online a mobile – celý projekt inkubátoru môže prebehnúť online cez počítač alebo cez mobil kandidátov

Distribúcia vzdelávacieho obsahu – riadený a evidovateľný spôsob sprístupnenia informácií a obsahu

Podpora virtuálnych tímov – na účasť v inkubátore nie je potrebná osobná účasť, napriek tomu je možné pracovať so skupinami a virtuálnymi tímami

Reporting a analytika – aktivity, úlohy a spätná väzba kandidátov v inkubátore sa zaznamenáva a je k dispozícii cez šablóny reportov aj na špeciálnu analytiku

Riadenie komunikácie – komunikačné plány, automatizovaná distribúcia inštrukcií a informácií

Branding – dodržanie grafickej a názvovej identity organizácie

Realizované projekty inkubátora

Realizácia – IT akadémia

IT akadémia bol projekt zameraný na vytvorenie poolu programátorov v programovacom jazyku Java. Táto kompetencia u klienta nebola zastúpená a tak zvažoval nákup niektorej z malých firiem, alebo zostavenie nového tímu.

Padlo rozhodnutie využiť Firemný inkubátor, kde sme zapojili absolventov a študentov posledného ročníka škôl IT odborov.

Predmetom práce inkubátoristov boli zadania z jazyka Java v kontexte produktov, ktoré zadávateľ zákazky riešil. Realizácia bola hybridná, teda online zadania s prácou vo virtuálnych tímoch, kombinovaná so seminármi n priestoroch klienta.

Z počiatočného množstva viac ako sto účastníkov inkubátora, zostalo pre klienta pracovať 21 zamestnancov s kontraktom na šesť mesiacov. 14 z nich je už v stálom pracovnom pomere.

Realizácia – príprava študentov

V rámci prípravy talentov sa klient rozhodol sponzorovať vzdelávací predmet na vysokej škole, ktorý sa realizoval v online priestore s jednou prednáškou mesačne.

Zadania a riešenia, ktoré študenti získali cez prostredie Firemného inkubátoru slúžili na podporu štúdia a distribúciu zadní. Rovnako sa tu zverejňovali riešenia študijných krúžkov pre otvorenú a moderovanú diskusiu.

Výstupným aktom bolo testovanie na známku s exportom známok do AIS systému známkovania.

S najlepšími študentmi udržuje klient kontakt. Úspešní študenti malú predbežnú ponuku práce u klienta.

Produktový inkubátor

Firemný inkubátor tu bol použitý pre komunitu používateľov. Nový produkt – startup – bol testovaný na vzorke 25 klientov, kde sme okrem podpory používateľov zberali spätnú väzbu a reakcie na jednotlivé situácie a nasadené funkcionality.

Okrem overenia hypotéz sme doručili klientovi aj hodnotenie realizačného tímu – za jednotlivé realizačné skupiny (niektoré boli externé subdodávateľské entity) sme vypracovali index kvality reakcií a dodaného kódu podľa dodaných metodík.

Produkt je teraz v ďalšom investičnom stage.

Cenotvorba

Cenová skladba je zložená z troch hlavných častí:
– inicializácia (zostavenie konceptu, branding a tvorba obsahu)
– prevádzková podpora (podpora zákazníka, podpora uchádzačov a zabezpečenie dostupnosti služby)
– analytika a reporting (spracovanie získaných poznatkov, informácií a súvislostí)

Informujte sa o programe pre Vašu organizáciu.

Viac o prevádzkovateľovi služby: VIRTA s.r.o.