Firemný inkubátor pre kreatívny priemysel

Nábor nových kolegov, spolupracovníkov alebo dodávateľov, ich hľadanie a príprava je jedným z kľúčových činností organizácie dneška.

Otestovať spolupracujúci subjekt na živom projekte je riziko, kde hazardujeme s reputáciou a dôverou našich klientov.

VIRTA vo svojom produkte Firemná univerzita uvádza službu Firemný inkubátor. Je to služba outsorcingu prípravy a realizácie projektov firemných inkubátorov.

Typické použitia Firemného inkubátora

Špecializované produkčné pozície – realizácia zadaní, na ktorých sa osvedčia schopnosti a skúsenosti kandidátov

Doménový špecialisti – odborné zadania a/alebo tímové úlohy v špecializácii otvorených pozícií

Manažérske pozície – manažérske simulácie a strategické zadania pre budúcich manažérov

Odborné dodávateľské – výkonnostné pozície – jednoduché overenia základných kvalít komunikácie, odbornej kvalifikácie a firemnej kultúry dodávateľskej organizácie a ich zamestnancov

Freelanceri – jednoduché overenia základných kvalít komunikácie, odbornej kvalifikácie a firemnej kultúry

Podporné pozície – série zadaní, ktoré odhalia schopnosť kandidátov – online casting aj s možnosťou špecializovaného dovzdelávania uhádzačov

firemny inkubator flow

Kľúčové funkcionality

Online a mobile – celý projekt inkubátoru môže prebehnúť online cez počítač alebo cez mobil kandidátov

Distribúcia vzdelávacieho obsahu – riadený a evidovateľný spôsob sprístupnenia informácií a obsahu

Podpora virtuálnych tímov – na účasť v inkubátore nie je potrebná osobná účasť, napriek tomu je možné pracovať so skupinami a virtuálnymi tímami

Reporting a analytika – aktivity, úlohy a spätná väzba kandidátov v inkubátore sa zaznamenáva a je k dispozícii cez šablóny reportov aj na špeciálnu analytiku

Riadenie komunikácie – komunikačné plány, automatizovaná distribúcia inštrukcií a informácií

Branding – dodržanie grafickej a názvovej identity organizácie

Vyžiadajte si prístup do demo inkubátora

Viac o prevádzkovateľovi služby: VIRTA s.r.o.