Riadenie procesu vzdelávania v organizácii

Základná funkcionalita riešenia je evidencia a riadenie vzdelávania zamestnancov.

Firemnú univerzitu je vhodné integrovať do informačných systémov organizácie tak, aby bola jej súčasťou.

Podľa potreby si môžete svoju Firemnú univerzitu doplniť o najrôznejšie moduly, ktoré máme k dispozícii. Tiež si ich môžete sami navrhnúť.