Firemná univerzita

Virtuálne oddelenie vzdelávania pre všetky typy organizácií

Adaptívny a škálovateľný  prístup k procesu firemného vzdelávania prevádzkovaný spoločnosťou VIRTA, vyvinutý našim think tank-om
Združenie komunitného vzdelávania VIRTA.

Aké sú hlavné úlohy Firemnej univerzity?


Firemná univerzita je nástrojom na riadenie procesu firemného vzdelávania, nástrojom na prípravu vzdelávacích plánov, na vyhodnotenie dokončených vzdelávacích aktivít a ich prínosu.


Firemná univerzita poskytuje dôkazy – eviduje kto, kedy a na čo bol zaškolený, poučený a oboznámený. Ukladá informácie o tom, kto čo ovláda, kto má aké spôsobilosti a oprávnenia.

Riadenie procesu vzdelávania v organizácii

Základná funkcionalita riešenia je evidencia a riadenie vzdelávania zamestnancov.

Firemnú univerzitu je vhodné integrovať do informačných systémov organizácie tak, aby bola jej súčasťou.

Podľa potreby si môžete svoju Firemnú univerzitu doplniť o najrôznejšie moduly, ktoré máme k dispozícii. Tiež si ich môžete sami navrhnúť.

Vyžiadajte si svoju Firemnú univerzitu

chcem firemnú univerzitu
Mať svoju vlastnú Firemnú univerzitu má veľa výhod. Získať ju je tak jednoduché. Zistite viac o službe Firemná univerzita alebo si vyžiadajte informácie.

Vstúpte do Firemnej univerzity

Vyskúšajte

Súlad online – služba udržiavanie súladu spôsobilostí zamestnancov s legislatívou