Výrobný proces a jeho pokrytie vzdelávaním

Asi sa zhodneme, že produkcia výrobkov alebo služieb, je bez vedomostí nemožná. Zručnosti a spôsobilosti zamestnancov voči procesu výroby určujú ich hodnotu. A vzdelávanie je nástroj, ako túto hodnotu zvyšovať.

Firemná univerzita je nástroj pre riadené zvyšovanie hodnoty zamestnancov. Základná charakteristika využitia Firemnej univerzity je zhrnutá tu:

Andrej Stančík
Ak máte otázky, zavolajte mi na +421 903 556 725

Kultúra bezpečnosti s našim botom

Máme (ro)botov radi. Sú usilovní, na nič sa nevykašlú, na nič nezabudnú. Preto sme jedného z nich nasadili do pilotného riešenia pre zavedenie kultúry bezpečnosti v organizácii so zvýšenými rizikami ohrozenia života a zdravia zamestnancov.

Pomáha nám systematicky komunikovať so pracovníkmi, jednoduchou a nenútenou formou im udržiavať povedomie o správaní v duchu kultúry bezpečnosti.

Viac informácii prinesieme po ukončení pilotného projektu.

 

 

 

Photo by Ricardo Gomez Angel on Unsplash