Hodnotenie ako odklínadlo

Rozprávky a príbehy o dobrých koncoch sú krásne a upokojujú našu vystresovanú myseľ. Ideálne je, ak sa nájde zázračný spôsob, ako sňať zakliatie, najlepšie z celého kráľovstva.

Aj organizácie vedia byť zakliate a nemusí ísť o čary, ale o jednoducho odsunuté a neriešené problémy či nedorozumenia. Nič obludného, nieto čertovského. Len drobné krivdy a neprávosti, prameniace z nepochopenia či iného pohľadu, inej kultúry.

Mnoho z nich sa môže vyriešiť v kuchynskom kútiku či na porade. Dnes je to však, predsa len ťažšie. Obmedzenie kontaktov, práca z domu aj práca vo vzdialených tímoch neformálnej komunikácii nepraje.

Odklínadlom je komunikácia. No nie hocaká. So zápisom, s hodnotením aj s dôsledkami. Klasická spätná väzba pri hodnotiacich rozhovoroch, dnes aj virtuálne a na diaľku.

Hodnotenie zamestnancov mobilom

Naštartovať proces hodnotení v organizácii je však tak komplexná záležitosť (niečo ako sedemhlavý drak), že sa do nej púšťajú len vo veľkých organizáciách a s poriadnou prípravou.

Firemná univerzita vznikla ako riešenie, ktoré má odbúravať bariéry. Preto sme pre Vaše weby a mobily pripravili rovno balík súvisiacich riešení. Zakladáme si na koncepte prístupnosti. Žiadne komplikované nákupy, dlhoročné viazania služieb či nákupy infraštruktúry.

Balík hodnotení online Firemná univerzita

Vyžiadajte si bližšie informácie, online, telefonickú alebo osobnú konzultáciu pre využitie služby Firemná univerzita / Hodnotenia online:

Koncept vo firemnom vzdelávaní

firemna univerzita VIRTA

Firemné vzdelávanie nebýva jednoznačná priorita organizácií. Tou býva produkcia. Firemné vzdelávanie sa zväčša chápe ako preventívne opatrenie na najrôznejšie riziká. Opäť ide najmä o riziká ohrozujúce produkciu.

Produkčným systémom sa venuje veľká pozornosť nie len pri výbere a nasadení, ale aj pri orchestrácií s inými systémami a procesmi naprieč organizáciu.

Zamestnancom sa tiež venuje pozornosť, no agenda je to nepomerne komplikovanejšia a výrazne individuálna. Nemožno sa potom čudovať, že investície do odborného rozvoja nemajú projektové a implementačné zázemie, podobné produkčným systémom.

Výsledkom je veľký počet vzdelávacích aktivít bez kontextu, obrovské množstvo vzdelávacieho obsahu bez jasného využitia, kopec licencií na vzdelávacie služby a softvér.

Ako z toho von? Objem vzdelávacích aktivít, obsahov a riešení sa redukovať neoplatí. Nejakú stratégiu, alebo aspoň usmernenie pre vzdelávanie má každý. Treba všetky tieto vstupy uchopiť a pozrieť sa na ne rovnakým spôsobom ako na produkčné systémy.

Pre dlhodobú udržateľnosť takéhoto systému je vhodné určiť nosný systém, ktorý na seba naviaže ostatné prvky a takto, ich generálne zosynchronizuje s ostatnými prvkami firemného prostredia.

Takýto HUB sa bežne používa pri harmonizácii softvérových riešení a vie efektívne pôsobiť aj pri udržiavaní vzdelávacích nástrojov v organizácii.

Andrej Stančík

Ak máte otázky, zavolajte mi na +421 903 556 725

Výrobný proces a jeho pokrytie vzdelávaním

Asi sa zhodneme, že produkcia výrobkov alebo služieb, je bez vedomostí nemožná. Zručnosti a spôsobilosti zamestnancov voči procesu výroby určujú ich hodnotu. A vzdelávanie je nástroj, ako túto hodnotu zvyšovať.

Firemná univerzita je nástroj pre riadené zvyšovanie hodnoty zamestnancov. Základná charakteristika využitia Firemnej univerzity je zhrnutá tu:

Andrej Stančík
Ak máte otázky, zavolajte mi na +421 903 556 725

Zavádzanie kultúry bezpečnosti pomocou AI

Ostražitosť je niečo, čomu sa učíme celý život. Aj profesný život je plný bezpečnostných štandardov, preventívnych riešení a riadenia rizík. A aj tomu je potrebné sa naučiť.

Po klasickom školení o bezpečnosti sa však vedomosti pomaly strácajú a tak je to s tou bezpečnosťou trocha kostrbaté. No a práve preto sme pripravili riešenie postavené na dlhodobej komunikácii, ktorá neustále udržuje retenciu vedomostí a kultúru bezpečnosti v dobrej kondícii.