Balíček prežitia pre manažéra HR

Základný balíček prežitia firemného vzdelávania a odborného rozvoja zamestnancov nie len počas Corona krízy.

Komu je balíček určený

Žijeme neisté časy, keď každý deň prináša nové výzvy. V organizáciách to platí dvojnásobne. Reagovať na zmeny je však nevyhnutné a skoro vždy táto zmena dopadá na ľudí.

A manažér ľudských zdrojov je tu v prvej línii, ten, kto to má aplikovať, odkomunikovať a vymyslieť. Balíček prežitia je tu pre to, aby ste sa mali o koho oprieť, aby to bolo nejaké riešenia, ako situáciu vyriešiť a aby ste to riešenie vedeli odreportovať.

Komu a ako balíček pomáha

Manažéri ľudských zdrojovMetodická a technologická podpora
Zamestnanci oddelení vzdelávaniaTechnologická a prevádzková podpora
Tímlídri a vlastníci procesovPodpora prevádzky a záložné riešenia
Pracovníci s agendou BOZP a GDPRDistribúcia oboznámení a ochrana dôkazmi
Dočasne prepustení zamestnanciOnline udržiavacie projekty

Použite balíčka

Riešenie pre efektívny Home Office – prácu z domu
Rozvojové aktivity počas karantény
Zabezpečenie nepriamej komunikácie pri dodržaní obmedzení osobného kontaktu
Firemná univerzita survival pack

Balíček obsahuje

  • Online komunikáciu: rozhovory, porady, prezentácie…
  • Distribúcia materiálov: textové, multimédiá, interaktívne…
  • Podpore tvorby obsahu: interaktívne prvky, audio a video komentáre, testy a prieskumy…
  • Riadenie procesu: sprístupňovanie, sledovanie aktivít a výsledkov zúčastnených…
  • Podpora dlhodobých úloh a plánov: rozvojové plány, zlepšovanie, inovácie, hodnotenia…

Základná cena

Uvádzacia cena obsahuje aktiváciu a nasadenie riešenia u klienta.
V prípade, že chcete vedieť viac, alebo máte špecifické požiadavky, vyžiadajte si ponuku pre Vašu špecifickú situáciu.

alebo

Po zakúpení balíčka bude Vašej organizácii vytvorený dedikovaný portál firemnej univerzity so základnou sadou obsahu a návodov. Po dohode prebehne import zamestnancov do systému, a zaradia sa do organizačnej štruktúry. Následne ich oslovíme a uvedieme ich do problematiky.

Oprávnené osoby získajú prístup k nástrojom a k podpore, ktorá pomôže riešiť individuálne potreby organizácie alebo tímov.

V prípade aktivácie bezplatného balíka sú realizované jednotlivé kroku podľa disponibility tímu. Pri platenom balíku garantujeme realizáciu krokov do dvoch pracovných dní od naplnenia súčinnosti.

Vyžiadajte si bližšie informácie, online, telefonickú alebo osobnú konzultáciu pre využitie služby Firemná univerzita: Balíček prežitia: