Zavádzanie kultúry bezpečnosti pomocou AI

Ostražitosť je niečo, čomu sa učíme celý život. Aj profesný život je plný bezpečnostných štandardov, preventívnych riešení a riadenia rizík. A aj tomu je potrebné sa naučiť.

Po klasickom školení o bezpečnosti sa však vedomosti pomaly strácajú a tak je to s tou bezpečnosťou trocha kostrbaté. No a práve preto sme pripravili riešenie postavené na dlhodobej komunikácii, ktorá neustále udržuje retenciu vedomostí a kultúru bezpečnosti v dobrej kondícii.

Registrácia študenta na vzdelávací portál

Vzdelávací portál predmetu prvá pomoc pre študentov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského. Portál obsahuje materiály z prednášok, interaktívne prvky a kvízy.

Vyplnením a odoslaním tohto formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre účely vyhodnotenia výsledkov dištančného vzdelávania, pre Farmaceutickú fakultu UK / By filling in and submitting this form, you agree with the processing of personal data for the purpose of evaluating the results of distance learning, for the Pharmaceutical Faculty of the UK